Archiwum kategorii: Klasa 6 SP

Materiały dla uczniów

l.p.TytułPlik/link
1Informator dla klas szóstych
2Luteranizm, kalwinizm, anglikanizm i Sobór Trydenckipdf
3Ostatni Jagiellonowiepdf
4Renesans w Polsce
5Europa w XVII w - absolutyzm i monarchia parlamentarna
6Do lekcji o wojnach polski w XVII w.: pierwsza połowa XVII w
7Do lekcji o wojnach polski w XVII w.: druga połowa XVII w
8Mapa myśli - wojny Polski za panowania Wazów
9Kultura oświeceniapdf
10Rewolucja francuska
11Czasy saskiepdf
12Napoleon a Polska
13Podsumowanie - Rozbiory Polski i okres napoleoński

Najbliższe sprawdziany

5a – 11.02

5b – 7.02

Początki średniowiecza – str. 91-118

 1. Znajomość mapy Europy Zachodniej w IX – XI w. Umiejętność odczytywania legendy mapy.
 2. Znajomość chronologii (kolejność, daty) wydarzeń m.in. koronacja Karola Wielkiego na cesarza, powstanie islamu, narodziny Jezusa Chrystusa, chrzest Franków, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, podział monarchii karolińskiej przez wnuków Karola Wielkiego (Traktat z Verdun).
 3. Znajomość pojęć: islam, cyrylica, Koran, minuskuła karolińska.
 4. Umiejetność podania nazw dynastii, które założyły państwa słowiańskie: czeskie, polskie, węgierskie i ruskie.
 5. Umiejętność podania przyczyn, z powodu których Karol Wielki otrzymał swój przydomek. Znajomość osiągnięć Karola Wielkiego.
 6. Znajomość postaci i związanych z nimi wydarzeń m.in. Chlodwiga, Mahometa, Cyryla, Ottona I.

6a, 6b – 5.02 –  Europa i Polska w XVII w. – str. 88-132

 1. Znajomość wydarzeń związanych z postaciami: Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Czarneckiego, Augustyna Kordeckiego, Ludwika XIV.
 2. Umiejętność nazwania formy rządów, która nastąpiła po sławetnej rewolucji w Anglii oraz zdefiniowania uprawnień króla w monarchii parlamentarnej
 3. Umiejętność scharakteryzowania (podania cech) władzy monarchy absolutnego.
 4. Umiejetność podania przyczyn wojen polsko-szwedzkich oraz przyczyn wybuchu powstania kozaków.
 5. Znajomość i umiejętność zdefiniowania pojęć dymitraida, potop. Monarchia absolutna, sarmatyzm, liberum veto, monarchia parlamentarna.
 6. Znajomość skutków następujących wydarzeń: pokój w Oliwie, ścięcie Karola I Stuarta, ugoda w Perejasławiu, traktat w Buczaczu, rządy Ludwika XIV, powstanie kozackie, obrona Jasnej Góry.
 7. Znajomość dat wydarzeń oraz umiejętność podania ich okoliczności: powstanie Chmielnickiego, bitwa pod Kłuszynem, Potop Szwedzki, ugoda w Perejasławiu.

Sprawdziany

3. 12

4a – Moja historia, moja Ojczyzna –

 1. Znajomość pojęć: rodzina, pokolenie, tablica przodków, tablica potomków, bohater, patriota, postać legendarna, postać historyczna, genealogia, chronologia, legenda, baśń. 
 2. Znajomość legend o Lechu, Czechu i Rusie, Piaście, Smoku Wawelskim oraz związaną z tym ikonografię. Odróżnianie legend wielkopolskich od krakowskich.
 3. Znajomość postaci pierwszych władców Polski – Mieszka I i jego przodków.
 4. Znajomość pojęcia tradycja rodzinna i umiejętność podania przykładów.
 5. Znajomość polskich symboli narodowych oraz dat i nazw świąt narodowych.
 6. Znajomość pojęcia mała ojczyzna oraz znajomość historii, geografia własnej małej ojczyzny. 
 7. Znajomość pojęcia patriotyzm i umiejętność podania przykładów. 

4.12

5a – Starożytny Rzym

 1. Znajomość rodzajów budowli Rzymskich i umiejetność ich rozpoznania na ikonografii – łuki triumfalne, akwedukty, świątynie. Znajomość przeznaczenia i funkcji budowli.
 2. Znajomość chronologii wydarzań z okresu starożytnego Rzymu m.in. powstanie chrześcijaństwa, powstanie Rzymu, upadek Cesarstwa Zachodniego, śmierć Juliusza Cezara, powstanie republiki rzymskiej, początek cesarstwa, objęcie władzy przez Oktawiana.
 3. Znajomość pojęć romanizacja, republika, konsul, gladiator, termy, legion, republika.
 4. Umiejetność rozróżniania okresu republiki i okresu cesarstwa w historii Rzymu – chronologia, różnice ustrojowe.
 5. Umiejętność podania przyczyn i skutków ważnych wydarzeń m.in. rzymskie podboje, upadek Cesarstwa Zachodniego, prześladowanie chrześcijan, upadek republiki rzymskiej.
 6. Znajomość postaci z historii starożytnego Rzymu m.in. Spartakus, Juliusz Cezar, Jezus Chrystus, Oktawian August, św. Paweł, Konstantyn Wielki, Teodozjusz.

5.12

5b – Starożytny Rzym

 1. Znajomość rodzajów budowli Rzymskich i umiejetność ich rozpoznania na ikonografii – łuki triumfalne, akwedukty, świątynie. Znajomość przeznaczenia i funkcji budowli.
 2. Znajomość chronologii wydarzań z okresu starożytnego Rzymu m.in. powstanie chrześcijaństwa, powstanie Rzymu, upadek Cesarstwa Zachodniego, śmierć Juliusza Cezara, powstanie republiki rzymskiej, początek cesarstwa, objęcie władzy przez Oktawiana.
 3. Znajomość pojęć romanizacja, republika, konsul, gladiator, termy, legion, republika.
 4. Umiejetność rozróżniania okresu republiki i okresu cesarstwa w historii Rzymu – chronologia, różnice ustrojowe.
 5. Umiejętność podania przyczyn i skutków ważnych wydarzeń m.in. rzymskie podboje, upadek Cesarstwa Zachodniego, prześladowanie chrześcijan, upadek republiki rzymskiej.
 6. Znajomość postaci z historii starożytnego Rzymu m.in. Spartakus, Juliusz Cezar, Jezus Chrystus, Oktawian August, św. Paweł, Konstantyn Wielki, Teodozjusz.

6b – Poprawa Polska w XVI w.

1MH, 1P  – Poprawa sprawdzianu

6.12

8b – Poprawa WOS – Media

5b – Poprawa kartkówki – Początki Rzymu

Sprawdziany w nadchodzącym tygodniu

12 listopada

4a – kartkówka – Hymn państwowy – oficjalny tekst

7a – poprawa – Poprawa sprawdzianu – Europa i świat w 1 połowie XIX w. – str. 6-55

8a – WOS – W świecie mediów i informacji  – str. 204-225

13 listopada

6b – Polska w XVI wieku – str. 48-85

14 listopada 

7a – Kartkówka z tematów 10 – 13 – str. 58-74.

15 listopada

1P LO – WOS – Człowiek i społeczeństwo – str. 12-56