Archiwum kategorii: Humor szkolny

Humor (przez łzy) Polska pierwszych Piastów – kl. 5

Przyczyny przyjęcia chrześcijaństw przez Mieszka I:

Większa pomoc w przypadku wojny

Uwielbiał Polskę i się ich posłuchał

Obrona grodów przed najazdem

partnerstwo w Europie

chęć aby biskóp papież władał państwem

Chęć nawiązania do integracji w państwie zachodnim

Chęć zakończenia wojen

Płynące z tego korzyści

Zjazd w Gnieźnie

Skutki zjazdu Gnieźnieńskiego:

Przeniesienie stolicy do Krakowa

Walka nad Wielkopolską

Utworzenie kapłaństwa w Krakowie i Wrocławiu

Przyjazd Ottona III

koronacja kogoś

zawarcie sojuszu z kimś

zabicie św. Wojciecha

Do Polski zaczęli przybywać zakonnicy

zyskanie św. patrona Polski

odzyskanie szczątek ciała św. Wojciecha

ochrzczenie Mieszka I

chęć rozpowszechnienia nauki i kultury

koronacja Mieszka I

Dzielnica senioralna:

dzielnice tam gdzie seniorat miał swoją dzielnicę

dzielnica, w której mieszkał seniorat

dzielnica w której mieszkali wszyscy seniorzy, duchowni itp.

miejsce zamieszkania seniorów

Dzielnica podzielona w ramach senioratu

dzielnica polski należąca do syna króla

Zasada senioratu:

Nowy sposób wybierania Władzy na najważniejszą posade Seniora

po tym umarciu Bolesława zaczął upadać seniorat

Podgrodzie:

miejsce wypoczynku króla

było to dla biedniejszych ludzi

Humor klasy 5

Pyt. Wskaż dwa prawa obywateli demokratycznych Aten

Odp.: Homer, Aleksander Wielki

Pyt. Podaj przyczynę, która sprawiła, że starożytni Grecy zakładali kolonie.

Odp. Ponieważ nie mieli już miejsca żeby zakładać polis, a przychodzili turyści.

Pyt. Podaj sposób, jakim Grecy nagradzali zwycięzców igrzysk.

Odp. Nagradzali więcami z roślin

Sokrates – Fizjolog