(8/50) M. Wall, Iron Maiden. Run to the hills.

Autoryzowana biografia Iron Maiden i… wszystko jasne

Categories: Blog | Leave a comment

Żaba-Ryba

Frogfish z genueńskiego Aquario

Categories: Galeria | Leave a comment

Humor… tym razem pytań

W ramach nadrabiania sprawdzianu uczniowie odpytują się nawzajem, pada pytanie:

Podaj datę dzienną kiedy największy z Polaków został wybrany na największego z Polaków.

Categories: Humor sprawdzianów | Leave a comment

Życzenia

Chrystus zmartwychwstał spośród umarłych, 

powstańcie i wy także! 

Chrystus, który spał, zbudził się, 

obudźcie się i wy także! 

Chrystus wychodzi z grobu, 

wyzwólcie się i wy z kajdan grzechu! 

Przez Chrystusa staliście się nowym stworzeniem, odnówcie się! 

Oto Pascha Pana, czas Jego Zmartwychwstania i początek prawdziwego życia.

św. Grzegorz z Nazjanzu

Niechaj Chrystus, który przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie czyni wszystko nowe, obdarzy Was błogosławieństwem i łaską oraz uzdolni do odnawiania wszystkiego w Nim.

Categories: Klasy 1 gimnazjum, Klasy 1 liceum, Klasy 2 gimnazjum WOS, Klasy 3 gimnazjum, Klasy 3 liceum, Życzenia | Leave a comment

Kamyk czerwony

Na plaży można znaleźć wiele różnych ciekawych ujęć.

Categories: Galeria | Leave a comment

(7/50) Agatha Christie, Dom przestępców

No cóż, nazwisko mówi samo za siebie..

Categories: Blog | Leave a comment

Projekt dla klas drugich gimnazjum z WOS

Proszę o przygotowanie krótkiej prezentacji (do 10 slajdów) o patriotyzmie. Prezentacja ma być bez tekstu – tylko obrazki, zdjęcia etc.. Proszę przesłać gotowy projekt na mój adres r.narajczyk@gmail.com do 28 kwietnia. W temacie maila: Imię nazwisko i klasa w formacie 2x.

Categories: Klasy 2 gimnazjum WOS | Leave a comment

Sprawdziany klas trzecich gimnazjum

Ostatnie sprawdziany z historii w gimnazjum czekają Was:

3a – 28 kwietnia

3b – 27 kwietnia

3c – 25 kwietnia

3d – 28 kwietnia

Zakres – od strony 120 do końca podręcznika

Categories: Klasy 3 gimnazjum | Leave a comment

Sprawdzian klasy trzeciej liceum

Ostatni sprawdzian w historii z historii czeka Was 12 kwietnia (Wielka Środa) z działu Polska i Świat po II Wojnie Światowej.

Categories: Klasy 3 liceum | Leave a comment

Punkty na kwiecień klasa trzecia liceum

Przypominam punkty na kwiecień:

5 punktów wejściówka

5 punktów projekt/aktywność

20 punktów sprawdzian

Categories: Klasy 3 liceum | Leave a comment