Projekt WOS dla klas 2 gimnazjum

Przygotuj prezentację (Power Point, OpenOffice, Prezi, Film) o regionie w którym mieszkasz. Nie więcej niż 15, nie mniej niż 10 slajdów. Jak najmniej tekstu, jak najwięcej multimediów. Uwzględnij: położenie, historię, ludzi, przyrodę etc. Termin przysłania gotowych prac na email r.narajczyk@gmail.com – 28 lutego. W temacie maila musi znaleźć się Imię i Nazwisko oraz klasa w formacie 2x (gdzie x to a lub b).

Projekty WOS klasy 3 gimnazjum

Dla osób, które nie wypełniły obowiązku projektowego poprzez uczestnictwo w Paradzie Niepodległości – zadanie z możliwością zdobycia wszystkich punktów przewidzianych na projekty w tym semestrze.

Przygotuj biznesplan.  Termin oddania – do świąt Wielkiej Nocy czyli do 28 marca. Wydrukowany do moich rąk własnych.

Jak przygotować biznesplan:

  1. Tak
  2. Albo tak
  3. Albo jeszcze inaczej