Sprawdziany nadchodzą…

1MH – WOS – Aktywność obywatelska cz. 2 – Od mediów. – 19 lutego

4a – W Polsce Piastów i Jagiellonów – 20 lutego

  1. Znajomość chronologii, wyglądu i cech stylu romańskiego i gotyckiego.
  2. Znajomość chronologii (kolejność, daty) wydarzeń m.in. wyruszenie pierwszej krucjaty, konkordat w Wormacji, utrata ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie, powstanie zakonu benedyktynów na Monte Cassino, powstania zakonów rycerskich, udanie się Henryka IV do Canossy
  3. Znajomość przyczyn i skutków wypraw krzyżowych oraz nazwy ostatniej twierdzy krzyżowców.
  4. Umiejetność podania przyporządkowania zadańļ chłopa i właściciela ziemi, m.in. odrabianie pańszczyzny, założenie wsi, wyrażanie zgody na opuszczenie wsi przez poddanego, opłacanie czynszu.
  5. Umiejętność podania funkcji budowli miejskich m.in. ratusza,  kościoła, bramy miejskiej, kramu, fosy.
  6. Znajomość zadań zakonników oraz uniwersytetów w średniowieczu.
  7. Znajomość pojęć ława miejska, ława wiejska, lenno.