Sprawdziany 7 stycznia

7a – Druga połowa XIX w. na ziemiach polskich

 1. Znajomość chronologii następujących wydarzeń: utworzenie Szkoły Głównej w Warszawie, wybuch powstania styczniowego, skazanie Romualda Traugutta na smierć, uwłaszczenie chłopów przez cara w Królestwie Polskim, Aleksander Wielopolski naczelnikiem rządu cywilnego, kapitulacja wojsk powstańczych.
 2. Znajomość przebiegu powstania styczniowego, a w szczególności: niechęć chłopów do powstania, wojna partyzancka, działania oddziału Mariana Langiewicza, nieistnienie regularnych oddziałów polskich, przyczyn klęski powstania styczniowego. 
 3. Znajomość sytuacji Polaków w Galicji: prawa jakie uzyskali po 1867 r., przykłady potwierdzające autonomię.
 4. Znajomość pojęć: Hakata, Komisja Kolonizacyjna, katorga, noc apuchtinoiwska, Kulturkampf, rugi pruskie.
 5. Znajomość działań polaków przeciw państwom zaborczym m. in. Zakładanie kółek rolniczych, wydanie polskiego elementarza, uniwersytet latający, mieszkanie w wozie przez Drzymałę.
 6. Znajomość postaci: Józefa Hauke-Bosaka, Agenora Gołuchowskiego, Stanisława Stojałowskiego, Ignacego Łukaszewicza

8a – WOS – Społeczność szkolna, lokalna, regionalna

 1. Znajomość liczby lat nauki w poszczególnych typach szkół
 2. Znajomość czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządu szkolnego i ich chronologii
 3. Znajomość rodzajów samorządów oraz stopni samorządu lokalnego.
 4. Umiejętność przyporządkowania aktów prawnych takich jak: Konstytucja RP, Prawo oświatowe, Konwencja o prawach dziecka, Statut szkoły do odpowiednich typów aktów prawnych – państwowych, międzynarodowych czy szkolnych.
 5. Umiejętność odróżniania cech osobowości (cierpliwość, opanowanie, wytrwałość) od umiejętności (podejmowanie decyzji, analityczne myślenie).
 6. Znajomość organów władzy samorządowej: wojewoda, starostwa, rada gminy, prezydent miasta, sposobu ich wyboru i kompetencji.
 7. Znajomość spraw, które można załatwić w poszczególnych urzędach samorządu lokalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.