Sprawdziany w nadchodzącym tygodniu

23 kwietnia

3a – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa – str. 248-299

24 kwietnia

6a – Polska Rzeczpospolita Ludowa – str. 143 – 172

25 kwietnia

3d – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa – str. 248-299

26 kwietnia

3b – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa – str. 248-299

3c – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa – str. 248-299

27 kwietnia

5a –  W Rzeczypospolitej szlacheckiej – str. 99-138

3e – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa – str. 248-299

Ostatni projekt z WOS dla klas 2a i 2b gimnazjum

Temat: Plakat wyborczy

Proszę przygotować w grupach 5-6 osobowych projekt plakatu wyborczego do samorządu szkolnego. Proszę nie umieszczać spraw związanych z ogólnopolską polityką (wszelkie nawiązania i insynuacje będą karane odjęciem punktów). Na pierwszej lekcji WOS w maju jedna osoba z grupy zaprezentuje plakat – czyli uzasadni dlaczego wygląda tak, jak wygląda i wyjaśni jego ewentualną symbolikę.

Życzenia Wielkanocne

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.1 Kor. 15,14

Dzieląc się radością z narodzenia kolejnego członka naszej rodziny, Jeremiasza Franciszka, a jednocześnie świętując Święta Paschalne, pragnę życzyć prawdziwej Radości wypływającej w naszej Wiary oraz Nadziei zakorzenionej w Miłości Boga do Jego dzieci, którą objawił przez zbawczą Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa.