Sprawdziany klasy 3 gimnazjum

3a – 19 grudnia – Praca klasowa – Polska, Europa i współczesny świat. – s. 210 – 245

3b – 19 grudnia – Praca klasowa – Polska, Europa i współczesny świat. – s. 210 – 245

3c – 14 grudnia – Praca klasowa – Polska, Europa i współczesny świat. – s. 210 – 245

3d – 19 grudnia – Praca klasowa – Polska, Europa i współczesny świat. – s. 210 – 245

3e – 15 grudnia – Praca klasowa – Polska, Europa i współczesny świat. – s. 210 – 245